ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Echo Creative lab logo

SOCIAL MEDIA

VIDEO & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Echo Creative lab logo

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ | ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ | ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ | SOCIAL MEDIA | VIDEO | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Συμβουλές για συνηθισμένα λάθη γραφής στο Ιντερνετ και όχι μόνο. Α’ μέρος.

Συμβουλές για συνηθισμένα λάθη γραφής στο Ιντερνετ και όχι μόνο. Α’ μέρος.

 

  • Πάντα βάζουμε ένα και μόνο κενό μετά από σημεία στίξεως, πότε πριν από αυτά. Εντάξει; Παράδειγμα, αυτή η παράγραφος: προσέξτε πώς έχω κενό μετά από κάθε κόμμα, κάθε ερωτηματικό, κάθε άνω κάτω τελεία, κάθε τελεία. Το ίδιο ισχύει και για την απόστροφο: επʼ ουδενί δεν την κολλάμε στην επόμενη ή στην προηγούμενη λέξη – πάντα κολλάει στη λέξη που υφίσταται τη σύντμηση.
  • Πρώτη εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα: οι παρενθέσεις πάντα προηγούνται και έπονται από ένα και μόνο κενό, ενώ το κείμενο μέσα τους ΠΟΤΕ δεν αρχίζει ή τελειώνει με κενό. Αν η παρένθεση ακολουθείται από σημείο στίξεως τότε δεν παρεμβάλλουμε κενό μεταξύ τους. Τα ίδια ισχύουν και για τα εισαγωγικά, τα οποία πάντα βάζουμε με Shift και απόστροφο.
  • Δεύτερη εξαίρεση στον πρώτο κανόνα: η παύλα. Αν τη βάζουμε ως παύση στο λόγο μας – όπως κάνω εδώ τώρα, για παράδειγμα – πάντα ακολουθείται και έπεται από ένα κενό. Αν τη χρησιμοποιούμε ως μέρος μίας σύνθετης λέξης, όπως είναι η “μπαρμπα-Γιάννης” τότε δεν πλαισιώνεται από κανένα κενό. Παρόμοιος κανόνας ισχύει για την κάθετο (”/”), η οποία έχει ένα κενό απόσταση από τις λέξεις που διαχωρίζει. Εξαίρεση όταν θέλουμε να διατυπώσουμε δυο λέξεις οι οποίες παρέχονται η μία ως “εναλλακτική” για την άλλη (όπως προ-/μετάπολεμικά ή αναβάθμιση/ανανέωση), όπου θέλουμε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και να μη σπάνε κατά την αναδίπλωση της γραμμής.
  • Στις συντομογραφίες, τύπου π.χ., κ.α., κ.ο.κ., λ.χ. κλπ δε βάζουμε κενό μετά από κάθε τελεία, επειδή η συντομογραφία εκλαμβάνεται ολόκληρη ως λέξη. Η τελευταία τελεία θεωρείται γράμμα και όχι σημείο στίξεως, οπότε αν δεν έπεται σήμειο στίξεως βάζουμε κενό.
  • Τα σύμβολα τοις εκατό και τοις χιλίοις και οι μονάδες μετρήσεως δεν προηγούνται από κενό, ούτε το συν πλην (±) έπεται από κενό – μπαίνουν κολλητά μετά τον αριθμό που συνοδεύουν. Αντίστοιχα, τα σύμβολα μεγαλύτερο και μικρότερο από και οι μαθηματικοί τελεστές (+, -, ·, ÷) δε συνοδεύονται από κενά, αλλά εφάπτονται άμεσα με τους αριθμούς που “συνδέουν”. Αυτά επειδή κάθε πράξη ή αριθμός με τα σύμβολα και τις μονάδες του θεωρείται ενιαία μονάδα και δε θέλουμε να “σπάει” στο τέλος της γραμμής.
  • Αρχίζουμε μια πρόταση με κεφαλαίο και δε σπέρνουμε κεφαλαία μέσα στην πρόταση! Μόνες λέξεις που επιτρέπεται να περιέχουν κεφαλαία τα κύρια ονόματα και “τεχνικές” λέξεις που αποτελούν αρκτικολεκτικά ή συντμήσεις και επομένως γράφονται ακριβώς όπως καθιερώθηκαν.
  • Τα αποσιωπητικά είναι ΤΡΕΙΣ τελείες. Ούτε δύο, ούτε τεσσερις. Άλλο το αν στα κινητά τρώμε τα κενά και την τρίτη τελεία για οικονομία χαρακτήρων, σε γραπτό λόγο σε υπολογιστές είναι ασυγχώρητο.