ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ

An hoc usque quaque, aliter in vita? An eum discere ea mavis, quae cum plane perdidiceriti nihil sciat? Sed tamen intellego quid velit. Sint modo partes vitae beatae. Sed ad bona praeterita redeamus. Eaedem res maneant alio modo. Vestri haec verecundius, illi fortasse constantius. Sed quid attinet de rebus tam apertis plura requirere? Quod quidem iam fit etiam in Academia. Quamquam ab iis philosophiam et omnes ingenuas disciplinas habemus; Quod vestri non item.

Skills

Posted on

September 19, 2016